Zabudowy samochodów dostawczych

Zabudowy kontenerowe Igloocar:

Nadwozia izotermiczne przeznaczone są do przewozu towarów w warunkach stosunkowo stabilnej temperatury i wilgotności powietrza, wrażliwych na skoki temperatur, nie wymagających stałej, dokładnie regulowanej temperatury przewozu.

Nadwozia, niezależnie od warunków klimatycznych, chronią towar przed ekstremalnymi temperaturami w ciągu całego roku. Odpowiednio dobrane agregaty chłodnicze predystynują te nadwozia do przewozu artykułów żywnościowych schłodzonych, z płynną regulacją temperatury towaru w zakresie od +120C do 0 0C - klasa FRA wg umowy ATP, współczynnik k<0,7 [W/m 2K].

Pojazdy z takimi nadwoziami są idealnymi, gotowymi rozwiązaniami do transport artykułów schłodzonych, takich jak: sery, mleko, jogurty, mięso, wędliny, warzywa, grzyby, wyroby czekoladowe, kwiaty (opcja grzania agregatu chłodniczego), leki itp. Opcjonalnie, na życzenie klienta, nadwozia i pojazdy izotermiczne mogą być wyposażone w drzwi boczne, burty załadowcze, półki, itp.

Nadwozia chłodnicze przeznaczone są dla grupy odbiorców, którzy w asortymencie przewożonych towarów posiadają artykuły żywnościowe zamrożone i głęboko zamrożone.  Nadwozia o globalnym współczynniku przenikania ciepła k < 0,4 {W/m2 K}, wyposażone w odpowiednio dobrane agregaty chłodnicze (nawiewowe, chłodzenie mechaniczne), pozwalają na przewóz towarów w dowolnie zadanej, kontrolowanej temperaturze, w przedziale od + 120 C do - 200 C - klasa FRC wg ATP.

Montowane na pełnej gamie podwozi ułatwiają możliwość wyboru przez klienta dowolnej marki i wielkości samochodu, jego ładowności i pojemności, w zależności od jego indywidualnych potrzeb transportowych.  Pojazdy chłodnicze są gwarancją bezpiecznego i higienicznego transportu szybko psujących się artykułów żywnościowych zamrożonych lub schłodzonych.  Pozwalają na pełną kontrolę zachowania wysokiej jakości żywności przy jej przewozach, na poszczególnych etapach, od producenta do bezpośredniego konsumenta.